• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Results 1 - 10 of 25

market leader1

Market Leader

Tên sách: MARKET LEADER Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Hà - ThS. Lê Hồng Linh Loại sách: Tiếng Anh Khổ sách: 16x24cm Số trang: 194 Nhà xuất bản:...

Giá bán: 45,000₫

Thông tin sản phẩm

basic english for computing 1

Basic Enlish for Computing

Tên sách: BASIC ENGLISH FOR COMPUTING Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Hà, ThS. Nguyễn Thị Lãi, ThS. Vũ Văn Tuấn Loại sách: Tiếng Anh Khổ sách:...

Giá bán: 45,000₫

Thông tin sản phẩm

kdqt

Kinh doanh Quốc tế

Tên sách: Kinh doanh quốc tế Tác giả: Ths. Phan Kim Thoa Loại sách: Kinh tế Khổ sách: 14,5 x 20,5cm Số trang: 175 Nhà xuất bản: NXB Lao...

Giá bán: 45,000₫

Thông tin sản phẩm

anh_huong_triet_hoc_1

Ảnh hưởng của triết học phương tây hiện đại ở Việt Nam

Tên sách: Ảnh hưởng của triết học phương tây hiện đại ở VN Tác giả: Lê Thị Tuyết - Dương Quốc Quân Loại sách: Chính Trị Khổ sách: 14,5 x...

Giá bán: 90,000₫

Thông tin sản phẩm

tuong_lai_hoc

Khái lược tương lai học

Tên sách: Khái lược tương lai học Tác giả: Lê Thị Tuyết - Dương Quốc Dân Loại sách: Khổ sách: 14,5x20,5cm Số trang: 203 Nhà xuất bản: NXB Chính...

Giá bán: 50,000₫

Thông tin sản phẩm

a9

Market Leader A9

Tên sách: Market Leader A9 Tác giả: GS.TS Nguyễn Trọng Đàn Loại sách: Tiếng Anh Khổ sách: 19x26,5cm Số trang: 115 Nhà xuất bản: NXB Lao...

Giá bán: 26,000₫

Thông tin sản phẩm

a1

Market Leader A1

Tên sách: Market Leader A1 Tác giả: GS.TS Nguyễn Trọng Đàn Loại sách: Tiếng Anh Khổ sách: 19x26,5cm Số trang: 107 Nhà xuất bản: NXB Lao...

Giá bán: 25,000₫

Thông tin sản phẩm

a7toeic

Market Leader A7

Tên sách: Market Leader A7 Tác giả: GS.TS Nguyễn Trọng Đàn Loại sách: Tiếng Anh Khổ sách: 19x26,5cm Số trang: 127 Nhà xuất bản: NXB Lao...

Giá bán: 27,000₫

Thông tin sản phẩm

a8toeic

Market Leader A8

Tên sách: Market Leader A8 Tác giả: GS.TS Nguyễn Trọng Đàn Loại sách: Tiếng Anh Khổ sách: 19x26,5cm Số trang: 117 Nhà xuất bản: NXB Lao...

Giá bán: 26,000₫

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước123Trang sauEnd»Page 1 of 3